Dobrovoľný hasičský zbor v Olešnej oslávil 95. výročie založeniaPri príležitosti sviatku patróna hasičov sv. Floriána a zároveň 95. výročia založenia DHZ v Olešnej sa v nedeľu 5.5.2019 stretli na slávnostnej schôdzi hasiči zo štyroch obcí okrsku č. 4 – Olešnej, Rakovej, Staškova a Zákopčia.
V nedeľu sa najskôr zúčastnili na slávnostnej sv. omši v kostole sv. Júdu Tadeáša v Olešnej – Potôčkoch, kde p. farár Mgr. Miroslav Vároš posvätil novú zástavu DHZ Olešná. Po sv. omši sa na slávnostnej schôdzi zúčastnili delegácie hasičských zborov a predstavitelia susedných obcí – poslanci a starostovia. Z Obce Olešná pán starosta Štefan Cudrák, z obce Raková pán starosta Mgr. Anton Heglas, z obce Staškov pán starosta Ing. Ladislav Šimčisko, z obce Zákopčie pán starosta Ján Slaninák.

Prítomný bol krajský riaditeľ HaZZ Žilina Ing. Jaroslav Kapusniak, PhD, tajomníčka ÚzO DPO SR Čadca Marta Balošáková, zaslúžilí členovia Ladislav Dedič, Mária Veselovská, Ľudovít Kováčik, František Kľučka, Jozef Kováčik a delegácie hasičov z DHZ Staškov, DHZ Raková, DHZ Zákopčie Tarabov, DHZ Zákopčie Ústredie. O slávnostnú náladu sa postarala FSkVigľašanka.
Pán starosta obce Olešná Štefan Cudrák poďakoval všetkým dobrovoľným hasičom v obci, ktorí sa venujú tejto činnosti na úkor svojho voľného času, na úkor svojich rodín a bez nároku na odmenu.