V sobotu 15.9.2018 sa v Olešnej konal III. Ročník súťaže mladých hasičov v požiarnom útoku s vodou O putovný pohár starostu obce OlešnáV sobotu 15.9.2018 sa v Olešnej konal III. Ročník súťaže mladých hasičov v požiarnom útoku s vodou O putovný pohár starostu obce Olešná.

V sobotu 15.9.2018 sa na futbalovom ihrisku Olešná už po tretíkrát stretli mladí hasiči z okresu Čadca a Bytča, aby si zmerali sily v požiarnom útoku s vodou. Súťaže sa zúčastnilo 8 chlapčenských a 6 dievčenských družstiev. Samotnú súťaž po slávnostnom nástupe otvoril starosta obce Olešná Štefan Cudrák, ktorý mladým hasičom poprial čo najlepšie výkony.

Na slávnostnom nástupe boli prítomní aj zástupcovia ÚzV DPO SR Čadca a to:
- člen predsedníctva ÚzV DPO SR Čadca Františke Hulák
- člen predsedníctva ÚzV DPO SR Čadca, člen komisie pre prácu s mládežou Miroslav Malík
- člen predsedníctva ÚzV DPO SR Čadca, člen Územného výcvikového štábu Ján Janošec.
Putovný pohár si v tvrdej konkurencii vybojovalo družstvo chlapcov z DHZ Raková s časom 14,41 s.
Výsledky chlapci:
1. miesto – DHZ Raková – 14,41 s.
2. miesto – DHZ Makov – 15,83 s.
3. miesto – DHZ Kolárovice – 18,65 s.

Výsledky dievčatá:
1. miesto – DHZ Kolárovice – 15,17 s.
2. miesto – DHZ Raková – 19,04 s.
3. miesto – DHZ Zákopčie ústredie – 21,14 s.

Na záver by sme sa chceli poďakovať starostovi obce Olešná Štefanovi Cudrákovi za podporu a pomoc pri organizácii, sponzorom, ktorí podporili mladých hasičov a všetkým členom, ktorí sa podieľali na príprave tohto podujatia.
Sponzori: OcÚ Olešná, Stavon s.r.o. Olešná - Rudolf Blažek, Slovacom s.r.o. Podvysoká – Dávid Novotný, Stavocom SK s.r.o. Olešná – Jozef Bazger

Text: Oľga Buchcarová, tajomníčka DHZ Olešná