Okrskový putovný pohár získali muži DHZ OlešnáDňa 3.8.2019 sa opäť po roku stretli dobrovoľné hasičské zbory okrsku č. 4 mužov a žiakov: DHZ Zákopčie – Tarabov, DHZ Zákopčie – Ústredie, DHZ Raková, DHZ Staškov a DHZ Olešná, aby si zmerali svoje sily v požiarnom útoku.
Súťažné podmienky mužov boli vytvorené domácim družstvom. Na základni bola umiestnená motorová striekačka PS 12 domáceho družstva. Bežalo sa na široké hadice do lesného terénu z výstupom Avie. Na úvod všetkých srdečne privítal starosta obce Zákopčie Ján Slaninák, ktorý súťažiacim poprial čo najlepšie výkony.

Dobrovoľný hasičský zbor v Olešnej oslávil 95. výročie založeniaPri príležitosti sviatku patróna hasičov sv. Floriána a zároveň 95. výročia založenia DHZ v Olešnej sa v nedeľu 5.5.2019 stretli na slávnostnej schôdzi hasiči zo štyroch obcí okrsku č. 4 – Olešnej, Rakovej, Staškova a Zákopčia.
V nedeľu sa najskôr zúčastnili na slávnostnej sv. omši v kostole sv. Júdu Tadeáša v Olešnej – Potôčkoch, kde p. farár Mgr. Miroslav Vároš posvätil novú zástavu DHZ Olešná. Po sv. omši sa na slávnostnej schôdzi zúčastnili delegácie hasičských zborov a predstavitelia susedných obcí – poslanci a starostovia. Z Obce Olešná pán starosta Štefan Cudrák, z obce Raková pán starosta Mgr. Anton Heglas, z obce Staškov pán starosta Ing. Ladislav Šimčisko, z obce Zákopčie pán starosta Ján Slaninák.

V sobotu 15.9.2018 sa v Olešnej konal III. Ročník súťaže mladých hasičov v požiarnom útoku s vodou O putovný pohár starostu obce OlešnáV sobotu 15.9.2018 sa v Olešnej konal III. Ročník súťaže mladých hasičov v požiarnom útoku s vodou O putovný pohár starostu obce Olešná.

V sobotu 15.9.2018 sa na futbalovom ihrisku Olešná už po tretíkrát stretli mladí hasiči z okresu Čadca a Bytča, aby si zmerali sily v požiarnom útoku s vodou. Súťaže sa zúčastnilo 8 chlapčenských a 6 dievčenských družstiev. Samotnú súťaž po slávnostnom nástupe otvoril starosta obce Olešná Štefan Cudrák, ktorý mladým hasičom poprial čo najlepšie výkony.

hasicskaolesnamV sobotu 24.09.2016 sa konal v Olešnej 1. ročník detskej hasičskej súťaže v požiarnom útoku O putovný pohár starostu obce.
Zúčastnilo sa 16 družstiev a putovný pohár si odniesli mladí hasiči z DHZ Kolárovice centrum. V Olešnej sa obecnému DHZ podarilo obnoviť prácu s mládežou.
Podujatie sa podarilo zorganizovať aj vďaka podpore partnerov na čele s Obecným úradom v Olešnej.

1. ročník detskej hasičskej súťaže v požiarnom útokuDobrovoľný hasičský zbor obce Olešná Vás srdečne pozýva na 1. ročník detskej hasičskej súťaže v požiarnom útoku.
Súťaž sa uskutoční dňa 24.9.2016 o 13.00 hod. na futbalovom ihrisku v Olešnej.

 

Poďakovanie za zorganizovanie hasičskej brigádyStarosta obce p. Štefan Cudrák úprimne ďakuje pani Ľubici Durajovej, Oľge Buchcárovej a ostatným členom DHZ Olešná za zorganizovanie hasičskej brigády.
Hasičská brigáda sa uskutočnila v dňoch od 06.04.2016 do 13.04.2016, likvidovala sa čierna skládka v časti PREDNÁ OLEŠNÁ – MUCHOV POTOK.

Dňa 19.3.2016 sa družstvo žiakov z DHZ - Olešná zúčastnilo na halovom päťboji v ZákopčíDňa 19.3.2016 sa družstvo žiakov z DHZ - Olešná zúčastnilo na halovom päťboji v Zákopčí, kde súťažili v piatich disciplínach:
- streľba zo vzduchovej zbrane ležmo
- šplh na lane
- rozvíjanie hadíc
- viazanie uzlov
- štafeta
Zúčastnených bolo 13 družstiev, naši skončili celkovo na 9.mieste.

 

Súprava povodňovej záchrannej služby pre Obec OlešnáDňa 13.11.2015 (t. j.: v piatok) o 13.00 hod. sa, na základe splnomocnenia p. starostu obce, zúčastnila poslankyňa p. PhDr. K. Plešivčáková preberania súpravy povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky obce Olešná, ktoré sa konalo  na Námestí Andreja Hlinku v Žiline. Súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky bola obci Olešná zverená do bezplatného užívania z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.