Dobrovoľný hasičský zbor v Olešnej oslávil 95. výročie založeniaPri príležitosti sviatku patróna hasičov sv. Floriána a zároveň 95. výročia založenia DHZ v Olešnej sa v nedeľu 5.5.2019 stretli na slávnostnej schôdzi hasiči zo štyroch obcí okrsku č. 4 – Olešnej, Rakovej, Staškova a Zákopčia.
V nedeľu sa najskôr zúčastnili na slávnostnej sv. omši v kostole sv. Júdu Tadeáša v Olešnej – Potôčkoch, kde p. farár Mgr. Miroslav Vároš posvätil novú zástavu DHZ Olešná. Po sv. omši sa na slávnostnej schôdzi zúčastnili delegácie hasičských zborov a predstavitelia susedných obcí – poslanci a starostovia. Z Obce Olešná pán starosta Štefan Cudrák, z obce Raková pán starosta Mgr. Anton Heglas, z obce Staškov pán starosta Ing. Ladislav Šimčisko, z obce Zákopčie pán starosta Ján Slaninák.

V sobotu 15.9.2018 sa v Olešnej konal III. Ročník súťaže mladých hasičov v požiarnom útoku s vodou O putovný pohár starostu obce OlešnáV sobotu 15.9.2018 sa v Olešnej konal III. Ročník súťaže mladých hasičov v požiarnom útoku s vodou O putovný pohár starostu obce Olešná.

V sobotu 15.9.2018 sa na futbalovom ihrisku Olešná už po tretíkrát stretli mladí hasiči z okresu Čadca a Bytča, aby si zmerali sily v požiarnom útoku s vodou. Súťaže sa zúčastnilo 8 chlapčenských a 6 dievčenských družstiev. Samotnú súťaž po slávnostnom nástupe otvoril starosta obce Olešná Štefan Cudrák, ktorý mladým hasičom poprial čo najlepšie výkony.

hasicskaolesnamV sobotu 24.09.2016 sa konal v Olešnej 1. ročník detskej hasičskej súťaže v požiarnom útoku O putovný pohár starostu obce.
Zúčastnilo sa 16 družstiev a putovný pohár si odniesli mladí hasiči z DHZ Kolárovice centrum. V Olešnej sa obecnému DHZ podarilo obnoviť prácu s mládežou.
Podujatie sa podarilo zorganizovať aj vďaka podpore partnerov na čele s Obecným úradom v Olešnej.

1. ročník detskej hasičskej súťaže v požiarnom útokuDobrovoľný hasičský zbor obce Olešná Vás srdečne pozýva na 1. ročník detskej hasičskej súťaže v požiarnom útoku.
Súťaž sa uskutoční dňa 24.9.2016 o 13.00 hod. na futbalovom ihrisku v Olešnej.

 

Poďakovanie za zorganizovanie hasičskej brigádyStarosta obce p. Štefan Cudrák úprimne ďakuje pani Ľubici Durajovej, Oľge Buchcárovej a ostatným členom DHZ Olešná za zorganizovanie hasičskej brigády.
Hasičská brigáda sa uskutočnila v dňoch od 06.04.2016 do 13.04.2016, likvidovala sa čierna skládka v časti PREDNÁ OLEŠNÁ – MUCHOV POTOK.

Dňa 19.3.2016 sa družstvo žiakov z DHZ - Olešná zúčastnilo na halovom päťboji v ZákopčíDňa 19.3.2016 sa družstvo žiakov z DHZ - Olešná zúčastnilo na halovom päťboji v Zákopčí, kde súťažili v piatich disciplínach:
- streľba zo vzduchovej zbrane ležmo
- šplh na lane
- rozvíjanie hadíc
- viazanie uzlov
- štafeta
Zúčastnených bolo 13 družstiev, naši skončili celkovo na 9.mieste.

 

Súprava povodňovej záchrannej služby pre Obec OlešnáDňa 13.11.2015 (t. j.: v piatok) o 13.00 hod. sa, na základe splnomocnenia p. starostu obce, zúčastnila poslankyňa p. PhDr. K. Plešivčáková preberania súpravy povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky obce Olešná, ktoré sa konalo  na Námestí Andreja Hlinku v Žiline. Súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky bola obci Olešná zverená do bezplatného užívania z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

 

 

Hasičská brigáda mladých hasičovĽudia si chránia veci, ktoré považujú za dôležité. Sú to ich domy, autá. Sú to všetko veci, ktoré si môžeme kúpiť za peniaze. No čo s tými hodnotami, ktoré sa nedajú kúpiť? K takýmto hodnotám patrí v neposlednom rade prostredie, ktoré nás obklopuje, v ktorom žijeme, pracujeme, oddychujeme. Každý z nás túži po čistom vzduchu plnom kyslíka, po vyčistených lesoch a lúkach, upravených trávnikov plných kvetov. Každý chce jesť zdravé jedlo. Jednoducho všetci chceme žiť zdravo a pekne.
Človek však každodenne znečisťuje prírodu.

Text poskytol:  DHZ - Olešná