Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov

Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov želá starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva a kolektív zamestnancov obce Olešná.

Obecný úrad Olešná v spolupráci s p. Hnidkovou a Dozorným výborom Olešná, Jednota SD Čadca Vás srdečne pozýva na kultúrne podujatie „Pochovanie basy“, ktoré sa uskutoční v sobotu 6.2.2016 o 17.00 hodine v Pohostinstve p. Hnidkovej, Olešná u Rovňanov.

Výbornú zábavu zaručí FsK Vigľašanka.

Vyhodnotenie súťaže so slávnostným galavečerom sa uskutoční v Kysuckej knižnici v Čadci vo štvrtok 3. decembra 2015 so začiatkom o 17.00 hodV mene Kysuckej knižnice v Čadci i ďalších organizátorov a spoluorganizátorov nám dovoľte srdečne Vás pozvať na 47. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže „Jašíkove Kysuce 2015“, ktorý sa uskutoční v dňoch: 31.11. – 4.12.2015.

Vyhodnotenie súťaže so slávnostným galavečerom sa uskutoční v Kysuckej knižnici v Čadci vo štvrtok 3. decembra 2015 so začiatkom o 17.00 hod.

OD SV. ALŽBETY K NANEBOVZATEJ Pri príležitosti 400 rokov turzovskej farnosti vás srdečne pozvame na vernisáž výstavy "OD SV. ALŽBETY K NANEBOVZATEJ", ktorá sa uskutoční v piatok 20.11.2015 o 16:00 v priestoroch Domu kultúry R. Jašíka.

Následovne vás pozývame v sobotu 21.11.2015 na "OBNOVENÝ TURZOVSKÝ KERMAŠ".

Obecný úrad Olešná Vás srdečne pozýva na kultúrne podujatie „Deň dôchodcov“ pri príležitosti mesiaca úcty k starším, ktoré sa uskutoční v nedeľu, 18.októbra 2015 o 14.00 hodine v Kultúrnom dome Olešná

Rastú, alebo nerastú???Takýto „hubársky úlovok“ sa podaril nájsť dňa 20.9.2015 v Olešnej – Polgrúni starostovi obce Olešná a jeho manželke.