Výstavba bytového domu Olešná - predbežná štúdiaSúkromný podnikateľ má záujem o výstavbu bytového domu v lokalite Olešná – Polgrúň (pri Základnej škole Olešná).
Väčšina bytových jednotiek by bola na predaj, menšia časť bytov by bola na prenájom.
Veľkosť bytoviek závisí od záujmu občanov.
V prípade záujmu je potrebné vyplniť záväznú prihlášku na kúpu alebo prenájom bytu a do 31.8.2019 ju doručiť do podateľne Obecného úradu Olešná.
Viac informácií získate na t.č. 0908 925 997.

pdf  Záväzná prihlášku na kúpu alebo prenájom bytu    32,159  KB

V tomto roku si obec Olešná pripomenie významné jubileum – 400 rokov od svojho založenia. Obec pri tejto príležitosti pripravuje slávnostný galaprogram v kultúrnom dome, výstavu o histórii a súčasnosti obce, ako aj vydanie pamätnej publikácie, ktorá bude zaujímavým darčekom nielen pre obyvateľov obce, ale aj jej návštevníkov.

Autorský kolektív na čele s Ladislavom Paštrnákom už pracuje a zhromažďuje materiály, ktoré túto publikáciu a výstavu doplnia o poznatky z histórie ale aj súčasnosti – budú obsahovať stručnú históriu, premeny obce, pohľady na nedotknuté olešnianske osady, sakrálne pamiatky i zaujímavé príbehy zo života obyvateľov Olešnej.

Deň Matiek 12.5.2019 (nedeľa) o 14. hodine v Kultúrnom dome Olešná Obec Olešná srdečne pozýva všetky mamičky a babičky na posedenie pri príležitosti Dňa matiek, ktoré sa uskutoční dňa 12.5.2019 (nedeľa) o 14. hodine v Kultúrnom dome Olešná.
Pekný program pre Vás pripravujú deti zo ZŠ s MŠ Olešná, FSkVigľašanka, pán Ján Čečotka s vnučkou Laurkou, Laurka Čentáková a deti zo ZŠ Podvysoká.

Rekonštrukcia pošty v OlešnejV priebehu mesiaca október 2018 prebiehala v budove Obecného úradu Olešná celková rekonštrukcia priestorov Slovenskej pošty, ktorú vykonávali hlavne pracovníci obecného úradu.
Za vykonanú prácu im starosta obce p. Štefan Cudrák vyjadruje poďakovanie.
Zároveň oznamujeme všetkým občanom, že od dňa 14.11.2018 od 8.00 hod. je Slovenská pošta opäť v prevádzke.Na ukážku Vám ponúkame fotografie z rekonštrukcie i súčasný „vynovený“ stav.