Chcem poďakovať občanom a žiakom obce Olešná, za to že im nie je ľahostajné ako naša obec vyzerá. Svojpomocne vyzbierali odpad, ktorý nahádzali okolo ciest nezodpovední občania.

Koncom apríla prebiehal v obci zvoz veľkoobjemového odpadu, kde sa vyzbieralo rekordné množstvo odpadu. Medzi odpadom sa nachádzalo množstvo drobného stavebného odpadu, ktorý nepatril do veľkoobjemového odpadu. Tento odpad napriek tomu obec odviezla. Obci Olešná záleží na tom, aké je v nej životné prostredie. Bez pomoci Vás občanov, ale obec nezvládne udržiavať čistotu a poriadok v obci.

Preto vyzývam občanov, aby si všímali „občanov“, ktorí stále robia čierne skládky, neporiadok v okolí ciest, lesov. Aby ich upozornili na ich nedôstojné správanie k prírode a prípadne ich nahlásili na obecný úrad Olešná.

Zároveň by som chcel poďakovať aj pracovníkom obce a pracovníkom verejno-prospešných prác za neľahkú prácu pri zvoze veľkoobjemového odpadu.

starosta obce
Štefan Cudrák

Ďakujem všetkým občanom za pomoc pri organizovaní testovania na COVID - 19 v ZŠ a MŠ Olešná. Poďakovanie patrí najmä zdravotníčkam z Makova, dobrovoľníkom z Olešnej, DHZ, kuchárkam, pracovníkom obce a vedeniu ZŠ za poskytnutie priestorov ZŠ – Polgrúň. Testovanie na COVID – 19 sa v obci Olešná už skončilo z dôvodu, že štát už nebude preplácať obciam náklady na testovanie.

s pozdravom Štefan Cudrák
starosta obce

Zvonenie v zvoniciach býva často obtiažne, zamerané na fyzickú silu zvonára. Zvonica na cintoríne v Olešnej u Bytčankov prešla v uplynulých dňoch výraznou zmenou: uskutočnila sa inštalácia nového moderného elektrického ovládania zvonov, ktoré uľahčí prácu so zvonením a previedla sa vnútorná rekonštrukcia zvonice.

Žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis navštívil OlešnúDňa 17.9.2020 našu farnosť navštívil Mons. Tomáš Galis – žilinský diecézny biskup za účelom kanonickej vizitácie.
V bohatom programe bola naplánovaná aj návšteva významných inštitúcií obce Olešná. Obecný úrad v Olešnej privítal Otca biskupa o 10.00 hodine. Otec biskup sa zaujímal o život v našej obci,zaujali ho práce prebiehajúce na obecnom úrade. Počas tejto návštevy sa Otec biskup zapísal do pamätnej knihy, kde zo srdca pozdravuje a žehná všetkých farníkov našej obce. Stretnutia sa zúčastnili aj pán farár Miroslav Vároš, sekretariát pána Otca biskupa, zástupkyňa starostu pani Perďochová a poslanci pani Škulavíková a pán Fuják.

Reštaurácia pod Obecným úradom v Staškove oznamuje občanom, že od dňa 25.3.2020 streda bude variť hotové jedlá. Obedy si môžete vyzdvihnúť v čase od   9:30 do 12:30. V prípade záujmu sa môžete nahlásiť aj na dovezenie obedu domov. Cena obedu je 4,- eura. V cene je zahrnutá polievka + pečivo, hlavné jedlo a obalový materiál.

Tel. kontakt: 0907 824 310

Túto istú službu ponúka aj firma Timea Olešná, aj Motorest Podvysoká.

Potraviny Hruška u Veselku ponúkajú rozvoz potravín do domácností. Tento rozvoz je možné objednať na č.t. 0907 533 029, 0902 615 123.

Starosta obce oznamuje občanom, že v dňoch 23.12.2019 (pondelok), 27.12.2019 (piatok) a 31.12.2019 (utorok) bude Obecný úrad Olešná zatvorený.

Štefan Cudrák
starosta obce

 

Príjemné prežitie vianočných sviatkov, úspešný vstup do nového roka

 

Príjemné prežitie vianočných sviatkov, úspešný vstup do nového roka.
Veľa šťastia, zdravia, osobných a pracovných úspechov
praje Obec Olešná