V obci Olešná sú zriadené prístupové body pre pripojenie sa na WiFi4EU. Ide o nasledovné prístupové miesta v obci:

 • MŠ Knižnica
 • Šulkov potok zastávka
 • OcÚ - priestor hasičskej zbrojnice
 • Detské ihrisko u Rovňanov
 • Športové ihrisko Potôčky
 • Priestor pred ZŠ + šatne
 • Priestor pred OcÚ
 • Pred Domom smútku
 • Kasíno - autobusová zastávka - Burkov vrch
 • Parkovisko - kostol Potôčky
 • Točňa Potôčky u Hruškov

pdfPripojenie na wifi v obci Olešná 94.5 KB

V záujme zabezpečiť maximálnu mieru zaočkovanosti v rámci Žilinského samosprávneho kraja ŽSK spustil prevádzku výjazdovej očkovacej skupiny, ktorá bude prechádzať jednotlivými mestami a obcami nášho kraja.

Vakcinácia v obci Olešná je naplánovaná na utorok 19.10.2021, v čase od 10:00 hod.– 12:00 hod. v priestoroch Obecného úradu Olešná.   

V tomto čase má možnosť každý, kto má viac ako 18 rokov a kto prejaví záujem, nechať sa zaočkovať jednodávkovou vakcínou Janssen od spoločnosti Johnson & Johnson.

Základná škola s materskou školou Olešná oznamuje, že v priebehu októbra realizuje v škole zber starého papiera. Prosíme všetkých občanov, ktorí majú doma starý nepotrebný papier,  aby ho priniesli do školy v pracovné dni  ráno v čase od 7,00 hod. - do 8,00 hod. alebo popoludní od 13,00 - do 17,00 hod.

Zbierame staré časopisy, katalógy, noviny, letáky a iné tlačoviny, nie kartón.

Ďakujeme, že aj  takýmto spôsobom pomôžete a podporíte našu školu.

Ministerstvo zdravotníctva SR pripravilo pre občanov informačné letáky o očkovaní. Obsahujú informácie o benefitoch očkovania, histórii mRNA vakcín a zodpovedajú najčastejšie otázky.

View the embedded image gallery online at:
https://www.obecolesna.sk/aktuality?start=24#sigProIda91b23866f

Obec Olešná oznamuje občanom, že v dňoch od 04.10.2021 do 08.10.2021 bude prebiehať v obci veľkoobjemový zber odpadu. Žiadame občanov, aby si veľkoobjemový odpad (ako napr. nábytok, okná, dvere, nádoby, plechové rúry, podlahová krytina, guma, linoleum, bicykle a pod.) vyložili pred bránu rodinného domu. Do veľkoobjemového odpadu nepatria odpadové pneumatiky ani stavebný odpad. Zber bude v obci rozdelený na nasledujúce lokality:

PONDELOK - 04.10. Lokalita L 1   Sklený vrch, Šulkov Potok  
UTOROK - 05.10.  
Lokalita L 2   Cintorín Predná Olešná, Priečnica  
STREDA - 06.10. 
Lokalita L 3   Rovňany, p. Bocko  
ŠTVRTOK - 07.10. 
Lokalita L 4   Potôčky, Kolónia  
PIATOK - 08.10.  
Lokalita L 5   Solisko, u Badžgoni, Burkov vrch  

Dôrazne žiadame občanov, aby dodržiavali vyššie uvedený harmonogram zberu, a aby si veľkoobjemový odpad pripravili na prístupné miesto najskôr v predvečer zberu a najneskôr v ranných hodinách v deň zberu. Z dôvodu veľkého množstva veľkoobjemového odpadu sa pracovníci nebudú vracať do už vyzbieraných lokalít.

Starosta obce Olešná podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. č. 369/90Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien z v o l á v a rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Olešná na deň: 09. 09. 2021 o 15.30 hod.
v priestoroch budovy Obecného úradu Olešná – zasadacia miestnosť

pdfCelá pozvánka (s programom) na rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Olešná - 9.9.2021 v priestoroch budovy Obecného úradu140.04 KB