Starosta obce Olešná oznamuje občanom, že v dňoch 22.12.; 23.12.; 27.12.; 28.12. a 30.12.2016 bude Obecný úrad Olešná zatvorený z dôvodu čerpania dovoleniek zamestnancov.
Občania si môžu úradné záležitosti vybaviť vo štvrtok t.j.: 29.12.2016.

Štefan Cudrák
starosta obce