Obecná knižnica Olešná pozýva malých aj veľkých na tvorivé popoludnia, ktoré sa uskutočnia vždy v stredu dňa 16.11.2016, dňa 23.11.2016 a dňa 30.11.2016 od 15.00 hod. v Obecnej knižnici Olešná.
Popoludnia budú venované blížiacim sa vianočným sviatkom.