hasiciplagataviemDňa 14.5.2016 sa na horných Kysuciach uskutoční 2. Medzinárodný zraz hasičských vozidiel.
Zraz hasičských vozidiel a oficiálne privítanie sa uskutoční v obci Makov o 10. hodine v areáli bývalej colnice. V Makove budú prebiehať aj prvé súťažné disciplíny: preteky dvojíc AVII na čas, jazda zručnosti, výmena predného kolesa na čas, zaujímavé disciplíny pre posádky a divákov, o 13:00 odštartuje súťaž ŽELEZNÝ HASIČ.


Približne o 14:00 sa AVIE hromadne presunú do mesta Turzovka, kde je pripravený ďalší program: výstava unikátnej zbierky hasičských prilieb v Turzovke, účasť na Floriánskych slávnostiach s programom pre účastníkov zrazu. Následne sa budú AVIE presúvať smerom do obce Staškov, kde bude pripravený aj ďalší program a kompletné občerstvenie pre súťažiacich. V Obci Olešná už bude pripravená trať dlhá 450 m do kopca, kde budú AVIE prekonávať túto vzdialenosť na čas.

Po absolvovaní všetkých disciplín bude v športovom areáli v Staškove prebiehať vyhodnotenie a oceňovanie najlepších. O 20:00 bude program pokračovať 1. kolom Nočnej Hasičskej Ligy Žilinského kraja v požiarnom útoku. Celú akciu budú sprevádzať výstavné a predajné stánky partnerov podujatia.


Obecný úrad Olešná upozorňuje občanov z časti Olešná – Priečnica a Predná Olešná, aby v tento deň zvýšili svoju pozornosť, pretože sa hasičské vozidlá budú presúvať v smere Makov – Turzovka – Staškov – Olešná. Chceme zabrániť prípadným nehodám, nakoľko hasičské vozidlá budú mať jazdu cez Olešnú, časť Priečnica, Predná Olešná až po most na Podvysokej.
Zároveň žiadame občanov, aby si v čase od 16.00 hodiny do 20.00 hodiny neparkovali osobné autá na krajniciach ciest a zvýšili svoju pozornosť. Tieto cesty budú uzavreté a regulované dopravným inšpektorátom a hasičmi Olešná.
Za pochopenie ďakujeme.