biblianacestachmOd utorka 19. apríla 2016 bude v priestoroch Obecného úradu v Staškove sprístupnená putovná výstava „Biblia na cestách“.
Výstava Biblií má za úlohu priblížiť Bibliu – knihu kníh, nielen z pohľadu historického, ale predovšetkým priblížením jej posolstva súčasnému človeku. Návštevníci majú možnosť prezrieť si vyše 200 exponátov kníh, napísaných v rôznych svetových jazykoch.


Výstava ponúka aj súčasné preklady Biblie, tiež komentáre, slovníky, encyklopédie a sprievodnú literatúru. Časť vystavených kníh je tiež venovaná deťom a mládeži, niektoré z nich je možné zakúpiť. Pre školy a väčšie skupiny je pripravená krátka prednáška na tému „ Biblia a súčasný človek“.

Široká verejnosť má možnosť výstavu vidieť v dňoch 19. – 21.4. 2016 čase od 8.00 – 15.00 hod., v stredu do 17.00 hod.
V stredu 20.4.2016 sa v rámci výstavy uskutoční zaujímavá prednáška na tému „Tajomstvo dávnych zvitkov“ so začiatkom o 16.00 hod.
Všetkých srdečne pozývame, tešíme sa na Vašu účasť a prajeme Vám hlboký duchovný zážitok!

V prípade záujmu väčších skupín nás kontaktujte na tel. čísle 041 43 02 729.