Obecný úrad Olešná v spolupráci s p. Hnidkovou a Dozorným výborom Olešná, Jednota SD Čadca Vás srdečne pozýva na kultúrne podujatie „Pochovanie basy“, ktoré sa uskutoční v sobotu 6.2.2016 o 17.00 hodine v Pohostinstve p. Hnidkovej, Olešná u Rovňanov.

Výbornú zábavu zaručí FsK Vigľašanka.