Obecný úrad Olešná Vás srdečne pozýva na kultúrne podujatie „Deň dôchodcov“ pri príležitosti mesiaca úcty k starším, ktoré sa uskutoční v nedeľu, 18.októbra 2015 o 14.00 hodine v Kultúrnom dome Olešná