placovyturnajmV sobotu 22. augusta 2015 sa uskutočnil na futbalovom ihrisku Olešná – Polgrúň „Pľacový futbalový turnaj obce Olešná“.
Turnaja sa zúčastnilo 5 mužstiev (Cap Rovňany A, Cap Rovňany B, Potočori, Tatran, FC Polgrúň). Za ideálneho futbalového počasia a v priateľskej atmosfére sa víťazom turnaja stalo mužstvo Tatran, druhé miesto vybojovali Cap Rovňany A a tretí skončili Cap Rovňany B.

 

 

 

Za najlepšieho hráča turnaja bol vyhlásený L. Čečotka a za najlepšieho brankára M. Fusko.

Poďakovanie za úspešný priebeh turnaja patrí organizátorom, všetkým zúčastneným, sponzorom (Mikroregión Horné Kysuce) ako aj  všetkým, ktorí sa podieľali na úspešnom priebehu futbalového  turnaja.
Príspevok poskytol: p. P. Duraj