Farnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho Klokočov a obec Olešná Vás srdečne pozývajú k sláveniu svätej omše pri kaplnke matky ustavičnej pomoci v Olešňanskom Kline dňa 28.6.2015 o 11.00 hod.