Je veľmi smutné, že v lete tohto roku 2014, bol odobratý náš krásny zvon zo zvonice u Bytčankov v Olešnej. Prečo?


To sme sa my poslanci a občania dozvedeli až v septembri tohto roku. Znie to neuveriteľné, ale je to tak. Krásne tóny nášho zvona sú preč...aj časy...Ľudia sa pýtajú prečo? Nevieme, ako je to možné, že s odobratím takéhoto krásneho historického zvona nebol nikto z našej obce upovedomený?  Myslíme si, že sme obec, ktorá má starostu, poslancov a je aj osídlená občanmi. Neohlásene vstúpiť na náš pozemok, do zvonice a zobrať len tak, takýto historický skvost...posúďte sami... No, je vidieť, že dnes je možné všetko...nazvime to „Kocúrkovo“.


Prezentácia zvona v meste Turzovka bola už v mesiaci august 2014. Škoda, že sme sa jej nemohli zúčastniť aj my predstavitelia a občania obce Olešná a dočítali sme sa o tom len v novinách... Taktiež by bolo super, keby sa všetci iniciátori tejto akcie prišli pozrieť do našej obce na zvon, ktorý nám tu zavesili a popočúvali ho. A hneď by zistili, prečo si musia občania počas jeho zvonenia zatvárať okná...Veľká škoda, že 141 rokov sa o zvon nikto nezaujímal, nik sa neprišiel pozrieť v akom je stave a nikto ho toľké roky neopravoval. Obec Olešná ho na vlastné náklady opravovala v roku 1959.


 

Čo je toto za zámer? Kam teraz tento zvon poputuje? Aká je vlastne pravda?


Už pred dvomi rokmi riaditeľ Kysuckého múzea p. Miloš Jesenský, MVDr., PhD sa pokúšal o zapožičanie zvona z obce Olešná do Kysuckého múzea, ale poslanci obce, však nesúhlasili. Tak táto akcia však zrejme pokračovala s Mestom Turzovka na čele s primátorom Miroslavom Rejdom, so Spolkom priateľov Turzovka na čele s Ivanom Gajdičiarom st. s Občianským združením TERRA KISUCENSIS na čele s predsedom s Mgr. Drahomírom Veličkom, PhD. Tak ako sa vyjadrili v článku: Záchrana v hodine dvanástej...alebo ako sa k nám vrátil historický palatínov zvon...Toto je naozaj záchrana a kde sú ostatné základy slušnosti a morálky...takýto čin, predsa nemôže nikoho tešiť...


Ak je tento majetok cirkvi a farnosti Turzovka, pod ktorú patrí aj obec Olešná, prečo potom nie je tento zvon vystavený na mieste kde je hoden, na mieste posvätnom, alebo v obci, kde bol 141 rokov? Občania Olešnej boli na tento zvon citovo naviazaný. Kde sa stratila  medzi nami láska, cit, vzťah...keď už nič iné, tak aspoň slušnosť...


Za ochranu a uchovanie tohto zvonu po dobu 140 rokov v našej obci Olešná patrilo aspoň veľké ĎAKUJEM


Už je len všetko v rukách Božích, nech o tomto čine a konaní rozhodne BOH.
Každý máme svoje svedomie za svoje činy...sme len ľudia...


Poslanci OZ Olešná