Vážení občania, oznamujeme Vám, že v súvislosti s enormným zvyšovaním cien elektrickej energie, v snahe zmierniť dopady na rozpočet a výdavky obce, pouličné lampy verejného osvetlenia nebudú svietiť od 01.02.2023 v čase od 00:00 hod. do 03:30 hod. rannej. Dúfame, že naše úsporné opatrenia pochopíte. Robíme tak v záujme všetkých, ktorým záleží na šetrení verejných finančných prostriedkov v tejto nepriaznivej dobe.