Vážení občania, chceli by sme Vám výjsť v ústrety a informovať Vás o rôznych oznamoch v našej obci. Nie každý má možnosť počúvať obecný rozhlas alebo webové stránky obce a preto prichádzame s možnosťou zasielať znenie oznamu formou sms – správy. Zasielanie sms – správ by sa spustilo v priebehu roku 2023. Ak máte záujem o takúto formu informovania, počas návštevy na Obecnom úrade Olešná je možné nahlásiť kontaktné údaje.