Obec Olešná oznamuje občanom, že v dňoch od 04.04.2022 do 08.04.2022 bude prebiehať v obci veľkoobjemový zber odpadu.

Žiadame občanov, aby si veľkoobjemový odpad (ako napr. nábytok, okná, dvere, nádoby, plechové rúry, podlahová krytina, guma, linoleum, bicykle a pod.) vyložili pred bránu rodinného domu. Do veľkoobjemového odpadu nepatria odpadové pneumatiky ani stavebný odpad. Zber bude v obci rozdelený na nasledujúce lokality:

PONDELOK

Lokalita L 1

Sklený vrch, Šulkov Potok

UTOROK

Lokalita L 2

Cintorín Predná Olešná, Priečnica

STREDA

Lokalita L 3

Rovňany, p. Bocko

ŠTVRTOK

Lokalita L 4

Potôčky, Kolónia

PIATOK

Lokalita L 5

Solisko, u Badžgoni, Burkov vrch


Dôrazne žiadame občanov, aby dodržiavali vyššie uvedený harmonogram zberu, a aby si veľkoobjemový odpad pripravili na prístupné miesto najskôr v predvečer zberu a najneskôr v ranných hodinách v deň zberu. Z dôvodu veľkého množstva veľkoobjemového odpadu sa pracovníci nebudú vracať do už vyzbieraných lokalít.