Starosta obce Olešná p. Štefan Cudrák:

Týmto ďakujem všetkým občanom obce Olešná, ktorí prispeli humanitárnou pomocou pre Ukrajinu. Obzvlášť sa chcem poďakovať dobrovoľníkom, ktorí pomáhali s prácami pri vytriedení a naložení tejto humanitárnej pomoci. Humanitárna pomoc bola vytriedená na potraviny, oblečenie, drogériu a detské hračky. Jej prvá časť už bola doručená priamo do Kyjeva.