vianocne prianie 2021

Pokojné prežitie vianočných sviatkov a všetko najlepšie v novom roku 2022
Vám praje starosta obce, poslanci Obecného zastupiteľstva v Olešnej a kolektív pracovníkov Obce Olešná