Obec Olešná oznamuje občanom Olešnej, že žetóny zelenej farby na odvoz TKO sú platné do 28.02.2022. Po uvedenom dátume zelené žetóny pri odvoze TKO nebudú akceptované.

S úctou
Štefan Cudrák – starosta obce