V obci Olešná sú zriadené prístupové body pre pripojenie sa na WiFi4EU. Ide o nasledovné prístupové miesta v obci:

 • MŠ Knižnica
 • Šulkov potok zastávka
 • OcÚ - priestor hasičskej zbrojnice
 • Detské ihrisko u Rovňanov
 • Športové ihrisko Potôčky
 • Priestor pred ZŠ + šatne
 • Priestor pred OcÚ
 • Pred Domom smútku
 • Kasíno - autobusová zastávka - Burkov vrch
 • Parkovisko - kostol Potôčky
 • Točňa Potôčky u Hruškov

pdfPripojenie na wifi v obci Olešná 94.5 KB