Základná škola s materskou školou Olešná oznamuje, že v priebehu októbra realizuje v škole zber starého papiera. Prosíme všetkých občanov, ktorí majú doma starý nepotrebný papier,  aby ho priniesli do školy v pracovné dni  ráno v čase od 7,00 hod. - do 8,00 hod. alebo popoludní od 13,00 - do 17,00 hod.

Zbierame staré časopisy, katalógy, noviny, letáky a iné tlačoviny, nie kartón.

Ďakujeme, že aj  takýmto spôsobom pomôžete a podporíte našu školu.