Obec Olešná oznamuje občanom, že v dňoch od 04.10.2021 do 08.10.2021 bude prebiehať v obci veľkoobjemový zber odpadu. Žiadame občanov, aby si veľkoobjemový odpad (ako napr. nábytok, okná, dvere, nádoby, plechové rúry, podlahová krytina, guma, linoleum, bicykle a pod.) vyložili pred bránu rodinného domu. Do veľkoobjemového odpadu nepatria odpadové pneumatiky ani stavebný odpad. Zber bude v obci rozdelený na nasledujúce lokality:

PONDELOK - 04.10. Lokalita L 1   Sklený vrch, Šulkov Potok  
UTOROK - 05.10.  
Lokalita L 2   Cintorín Predná Olešná, Priečnica  
STREDA - 06.10. 
Lokalita L 3   Rovňany, p. Bocko  
ŠTVRTOK - 07.10. 
Lokalita L 4   Potôčky, Kolónia  
PIATOK - 08.10.  
Lokalita L 5   Solisko, u Badžgoni, Burkov vrch  

Dôrazne žiadame občanov, aby dodržiavali vyššie uvedený harmonogram zberu, a aby si veľkoobjemový odpad pripravili na prístupné miesto najskôr v predvečer zberu a najneskôr v ranných hodinách v deň zberu. Z dôvodu veľkého množstva veľkoobjemového odpadu sa pracovníci nebudú vracať do už vyzbieraných lokalít.