Starosta obce Olešná podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. č. 369/90Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien z v o l á v a rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Olešná na deň: 09. 09. 2021 o 15.30 hod.
v priestoroch budovy Obecného úradu Olešná – zasadacia miestnosť

pdfCelá pozvánka (s programom) na rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Olešná - 9.9.2021 v priestoroch budovy Obecného úradu140.04 KB