Žilinský samosprávny kraj v záujme zabezpečiť maximálnu mieru zaočkovanosti s výjazdovou očkovacou skupinou „VAKCI ZUZKA“ navštívil dňa 11.8.2021 obec Olešná. V tento deň sa v našej obci zaočkovalo 51 ľudí. Obec Olešná vyjadruje touto cestou vďaku celému vakcinačnému tímu, ako aj obyvateľom, ktorí sa očkovania zúčastnili.