Ďakujem všetkým občanom za pomoc pri organizovaní testovania na COVID - 19 v ZŠ a MŠ Olešná. Poďakovanie patrí najmä zdravotníčkam z Makova, dobrovoľníkom z Olešnej, DHZ, kuchárkam, pracovníkom obce a vedeniu ZŠ za poskytnutie priestorov ZŠ – Polgrúň. Testovanie na COVID – 19 sa v obci Olešná už skončilo z dôvodu, že štát už nebude preplácať obciam náklady na testovanie.

s pozdravom Štefan Cudrák
starosta obce