Chcem poďakovať občanom a žiakom obce Olešná, za to že im nie je ľahostajné ako naša obec vyzerá. Svojpomocne vyzbierali odpad, ktorý nahádzali okolo ciest nezodpovední občania.

Koncom apríla prebiehal v obci zvoz veľkoobjemového odpadu, kde sa vyzbieralo rekordné množstvo odpadu. Medzi odpadom sa nachádzalo množstvo drobného stavebného odpadu, ktorý nepatril do veľkoobjemového odpadu. Tento odpad napriek tomu obec odviezla. Obci Olešná záleží na tom, aké je v nej životné prostredie. Bez pomoci Vás občanov, ale obec nezvládne udržiavať čistotu a poriadok v obci.

Preto vyzývam občanov, aby si všímali „občanov“, ktorí stále robia čierne skládky, neporiadok v okolí ciest, lesov. Aby ich upozornili na ich nedôstojné správanie k prírode a prípadne ich nahlásili na obecný úrad Olešná.

Zároveň by som chcel poďakovať aj pracovníkom obce a pracovníkom verejno-prospešných prác za neľahkú prácu pri zvoze veľkoobjemového odpadu.

starosta obce
Štefan Cudrák