Zvonenie v zvoniciach býva často obtiažne, zamerané na fyzickú silu zvonára. Zvonica na cintoríne v Olešnej u Bytčankov prešla v uplynulých dňoch výraznou zmenou: uskutočnila sa inštalácia nového moderného elektrického ovládania zvonov, ktoré uľahčí prácu so zvonením a previedla sa vnútorná rekonštrukcia zvonice.

zvonica u bytcankovStarosta obce Olešná Štefan Cudrák vyjadruje touto cestou vďaku firme Elekon, s.r.o., konateľovi Ing. Jánovi Pavellovi za profesionálnu prácu pri montáži elektrického ovládania zvonov zvonice na cintoríne Olešná – Bytčankov.

Zároveň vyjadruje vďaku aj pánovi Ing. Antonovi Dočárovi za sprostredkovanie firmy Elekon s.r.o. na montáž elektrického ovládania zvonov.

Poďakovanie patrí aj zamestnancom obce, ktorí vykopali a uložili elektrický kábel k zvonu, urobili novú podlahu vo vnútri zvonice, vymenili staré rebríky a foršne na jednotlivých podlažiach.