Príjemné a požehnané prežitie veľkonočných sviatkov v zdraví a v kruhu svojej rodiny Vám praje starosta obce, poslanci Obecného zastupiteľstva a kolektív pracovníkov Obecného úradu Olešn