Starosta obce oznamuje občanom, že v dňoch 23.12.2019 (pondelok), 27.12.2019 (piatok) a 31.12.2019 (utorok) bude Obecný úrad Olešná zatvorený.

Štefan Cudrák
starosta obce