V tomto roku si obec Olešná pripomenie významné jubileum – 400 rokov od svojho založenia. Obec pri tejto príležitosti pripravuje slávnostný galaprogram v kultúrnom dome, výstavu o histórii a súčasnosti obce, ako aj vydanie pamätnej publikácie, ktorá bude zaujímavým darčekom nielen pre obyvateľov obce, ale aj jej návštevníkov.

Autorský kolektív na čele s Ladislavom Paštrnákom už pracuje a zhromažďuje materiály, ktoré túto publikáciu a výstavu doplnia o poznatky z histórie ale aj súčasnosti – budú obsahovať stručnú históriu, premeny obce, pohľady na nedotknuté olešnianske osady, sakrálne pamiatky i zaujímavé príbehy zo života obyvateľov Olešnej.

 

Aj touto cestou zostavovateľ a samospráva obce Olešná prosia obyvateľov obce, rodákov z Olešnej alebo priaznivcov obce o zapožičanie starých fotografií, ktoré sú cenným dokumentom o našej minulosti. Môžu zachytávať pohľady na obec, zaujímavé osobnosti zo života farnosti, školstva, spolkového života, práce a hospodárenia našich predkov a podobne. Ak vlastníte takéto fotografie a ste ochotní poskytnúť ich, prineste ich na Obecný úrad v Olešnej – p. Moskáľová (pre viac informácií na telefónne číslo 041/4346 126).

Publikácia bude vydaná a spolu s výstavou odprezentovaná na slávnostnom galaprograme v kultúrnom dome v Olešnej v sobotu, 23. novembra 2019.