Vážení občania. Pri príležitosti 100. výročia ukončenia I. svetovej vojny Vás Obec Olešná pozýva na Odhalenie pamätníka na pamiatku padlým občanom - rodákom – účastníkom I. a II. svetovej vojny.
Pamätník bude odhalený pred Obecným úradom Olešná v nedeľu 28. októbra 2018 o 14,00 hodine. Po slávnostnom odhalení pamätníka bude nasledovať jeho požehnanie pánom farárom. Pri tejto príležitosti bude v Kultúrnom dome Olešná nainštalovaná výstava s vojnovou tematikou, modely lietadiel.
Touto významnou udalosťou si zástupcovia obce Olešná chcú uctiť pamiatku padlých občanov - rodákov z obce Olešná.

Oznam pre účastníkov podujatia: Podujatie bude fotograficky dokumentované, fotografie môžu byť zverejnené na webe obce Olešná, prípadne v tlači. Pripomienky hláste na Obecnom úrade Olešná.