XIII. ročník memoriálu Štefana BárnuOd 31.8.2018 do 2.9.2018 sa na Horných Kysuciach za podpory obcí Staškov a Olešná sa konal XIII. ročník memoriálu Štefana Bárnu.
V rámci sveta je registrovaný pod svetovou organizáciou FIM vyše 100 štátov, v ktorých motocyklové federácie organizujú bodovacie súťaže vo všetkých odboroch motocyklizmu. Táto akcia bola zabezpečená a organizovaná pod Slovenskou Motocyklovou Federáciou komisiou mototuristiky a šprintu. Registrovaní účastníci – čiže licencovaní jazdci a jazdkyne tieto akcie absolvujú ako bodovaciu súťaž. Tohto ročníka sa zúčastnili jazdci a jazdkyne zo štátov Slovenskej republiky, Českej republiky, Maďarska a Slovinska.

Hlavným bodom sústredenia bol sobotný výjazd, ktorého pointou je vždy poznávanie daného regiónu (v tomto prípade Horných Kysúc), jeho kultúru, prírodné krásy, technické pamiatky, gastronómiu, prírodu a podobne.
Okrem pomalej jazdy poznávania krás kysuckej prírody účastníci navštívili pútnické miesto Živčákovú, kde sa pri svätej omši uskutočnilo posvätenie motocyklov a podľa vyjadrenia celebrujúceho to bola I. bikérska omša na Živčákovej. Potom navštívili futbalovú arénu v Korni a rodný dom Jozefa Krónera v Staškove. Centrom sústredenia bol areál penziónu Veselka v Staškove. Garantom akcie bol Albín Božek s manželkou Irenou.

Touto cestou garant vyjadruje vďaku v mene všetkých účastníkov starostovi obce Olešná p. Štefanovi Cudrákovi, starostovi obce Staškov p. Ladislavovi Šimčiskovi a p. Milanovi Veselkovi za ich pomoc pri uskutočnení tejto akcie.