Poskytnutie dotácie za účelom Výstavby šatní pre futbalový klub TJ – Olešná Žilinským samosprávnym krajomObec Olešná sa v mesiaci 02/2017 zapojila do zverejnenej Výzvy č.1/2017 v rámci programu: „ŠPORT“ Žilinského samosprávneho kraja o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja, podľa Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja č. 46/2016 na rok 2017.
Obec Olešná žiadala o poskytnutie dotácie za účelom Výstavby šatní pre futbalový klub TJ – Olešná.

Obec bola vo zverejnenej Výzve č.1/2017 úspešná a Žilinský samosprávny kraj schválil obci Olešná, v zmysle uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/K/1.7 zo dňa 16.05.2017, dotáciu na tento účel vo výške 441,00 €.