Severoslovenské vodárne a kanalizácie Žilina žiadajú občanov, ktorí sú napojení na vodovod, aby si prekontrolovali vodovodné šachty a vodomery v rodinných domoch či nedošlo k poškodeniu mrazom. V prípade takéhoto poškodenia volajte bezodkladne dispečing Žilina 0905 575 347, 041/70 717 29