Starosta obce Olešná oznamuje občanom, že knižnica obce Olešná bude z technických príčin dňa 28.07.2021 (t. j. v stredu) zatvorená.

Štefan Cudrák
starosta obce

Starosta obce Olešná touto cestou ďakuje za výjazdové očkovanie zrealizované očkovacím tímom ŽSK dňa 20.07.2021 pre imobilných občanov našej obce. Predovšetkým za ich ľudský prístup k našim imobilným občanom, ktorí prejavili záujem o očkovanie.

Štefan Cudrák
Starosta obce

Vážení návštevníci Kysuckej knižnice v Čadci, z dôvodu školenia zamestnancov bude knižnica v piatok 2.7.2021 zatvorená. Knihy môžete vhodiť do biblioboxu.

Chcem poďakovať občanom a žiakom obce Olešná, za to že im nie je ľahostajné ako naša obec vyzerá. Svojpomocne vyzbierali odpad, ktorý nahádzali okolo ciest nezodpovední občania.

Koncom apríla prebiehal v obci zvoz veľkoobjemového odpadu, kde sa vyzbieralo rekordné množstvo odpadu. Medzi odpadom sa nachádzalo množstvo drobného stavebného odpadu, ktorý nepatril do veľkoobjemového odpadu. Tento odpad napriek tomu obec odviezla. Obci Olešná záleží na tom, aké je v nej životné prostredie. Bez pomoci Vás občanov, ale obec nezvládne udržiavať čistotu a poriadok v obci.

Preto vyzývam občanov, aby si všímali „občanov“, ktorí stále robia čierne skládky, neporiadok v okolí ciest, lesov. Aby ich upozornili na ich nedôstojné správanie k prírode a prípadne ich nahlásili na obecný úrad Olešná.

Zároveň by som chcel poďakovať aj pracovníkom obce a pracovníkom verejno-prospešných prác za neľahkú prácu pri zvoze veľkoobjemového odpadu.

starosta obce
Štefan Cudrák

Ďakujem všetkým občanom za pomoc pri organizovaní testovania na COVID - 19 v ZŠ a MŠ Olešná. Poďakovanie patrí najmä zdravotníčkam z Makova, dobrovoľníkom z Olešnej, DHZ, kuchárkam, pracovníkom obce a vedeniu ZŠ za poskytnutie priestorov ZŠ – Polgrúň. Testovanie na COVID – 19 sa v obci Olešná už skončilo z dôvodu, že štát už nebude preplácať obciam náklady na testovanie.

s pozdravom Štefan Cudrák
starosta obce

Zvonenie v zvoniciach býva často obtiažne, zamerané na fyzickú silu zvonára. Zvonica na cintoríne v Olešnej u Bytčankov prešla v uplynulých dňoch výraznou zmenou: uskutočnila sa inštalácia nového moderného elektrického ovládania zvonov, ktoré uľahčí prácu so zvonením a previedla sa vnútorná rekonštrukcia zvonice.