Poslanci Obecného zastupiteľstva obce Olešná od 12. 12. 2014: 

  • Peter Duraj
  • Rudolf Vyrobík
  • Dušan Chabroň
  • Milan Ficek
  • Jozef Červenec
  • PhDr. Katarína Plešivčáková
  • Ing. Anna Tkáčiková
  • Mgr. Janka Papíková
  • Bc. Anton Dočár

starosta obce Štefan Cudrák a poslanci obecného zastupiteľstva starosta obce Štefan Cudrák a poslanci obecného zastupiteľstva