Od nedele 16. júla je uzavretá cesta prvej triedy I/18 v smere od Žiliny pred parkoviskom pod hradom Strečno a v smere od Vrútok za Dubnou skalou v mieste obojstranného parkovania.

Pre kritickú geotechnickú situáciu skalného brala v obci Strečno pod hradom a nad cestou I/18 vyhlásila obec Strečno mimoriadnu situáciu. Za účelom ochrany života, zdravia a majetku je dňom 16. júla od 8:00 úplná uzávierka cesty I/18 v Strečnianskej úžine až do odvolania.
Predpokladaná dĺžka uzávierky je do 30. júla.
Zákaz využívania cesty I/18 pod hradom Strečno platí aj pre chodcov a cyklistov.