Obecná knižnica Olešná oznamuje čitateľom zmenu výpožičnej doby z prevádzkových dôvodov nasledovne:
streda od 12.00 hod. do 15.00 hod. do dňa 30.4.2018.

Štefan Cudrák
Starosta obce