V kalendári nám svieti mesiac máj a s jeho začiatkom sa viaže krásny zvyk stavania májov. Naša FSk Vigľašanka bola pozvaná na stavanie mája do Centra sociálnych služieb Horelica, kde dňa 27.4.2018 svojim spevom a elánom prispela k dobrej nálade, ktorá sa niesla celým podujatím.

Fašiangy FSk VigľašankaAj tento rok si FSk Vigľašanka pripravila fašiangový program. Vo februári sa zúčastnila „pochovávania basy“ v penzióne Veselka. Masky na fašiangovú zábavu si členovia pripravili sami. Na ukážku Vám ponúkame niekoľko fotografií.

Tradície starých materí uchované v piesni – vydanie CDFSk Vigľašanka v obci Olešná pôsobí už vyše štvrťstoročie. Svojimi piesňami jej členovia rozdávajú radosť ľuďom okolo seba i návštevníkom rôznych podujatí, na ktorých FSk Vigľašanka účinkuje.
V roku 2017 Žilinský samosprávny kraj finančne podporil projekt obce Olešná pod názvom Tradície starých materí uchované v piesni – vydanie CD vo výške 300,- €. Hlavným cieľom projektu bolo vydanie CD nosiča, ktorým by sa uchovali a zároveň šírili piesne FSk Vigľašanka pre ďalšie generácie.
Spolufinancovanie tohto projektu zabezpečila obec Olešná.

FSk Vigľašanka zúčastnila výnimočného podujatia v Skanzene Vychylovka – Nová BystricaV poslednú augustovú nedeľu, dňa 27.8.2017 sa FSk Vigľašanka zúčastnila výnimočného podujatia pod názvom „Už sme sa dožili chlebíka nového“ v Skanzene Vychylovka – Nová Bystrica. V čarokrásnom prostredí starodávnych chalúpok obklopených horami členovia súboru vystúpili pri drevených objektoch pásmom piesní, zapojili sa do slávnostného sprievodu na svätú omšu, ktorej sa zúčastnili a svoje vystúpenie ukončili dožinkovým pásmom.

Keď je spev záľubou Ľudové piesne veselé i smutné. Je ich toľko, že sa na prstoch 10 rúk nedajú spočítať. Jedno je však isté – odrážajú život človeka, jeho radosti i starosti, príbehy prepísané do piesne.

Pre členov FSk Vigľašanka sú ľudové piesne veľkou záľubou. Úspešne ich interpretujú a prezentujú na rôznych folklórnych prehliadkach formou speváckeho prednesu za hudobného sprievodu harmoniky, heligónky a ozembuchu, alebo prostredníctvom hraného pásma, ktoré dovoľuje nahliadnuť súčasnému divákovi do minulosti.

viglasankamFSk Vigľašanka každoročne obohacuje program na rôznych kultúrnych podujatiach. Najnovšie sme mohli jej členov vidieť na súťažnej prehliadke Piesne domova 2016, ktorú usporiadal ŽSK, Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, a ktorá sa konala v obci Staškov dňa 22.5.2016.

Fašiangová zábava s VigľašankouO tom, že Folklórna skupina Vigľašanka rozumie spevu i žartu sa mohli presvedčiť všetci, ktorí sa prišli zabaviť na „Pochovaní basy“.
Toto podujatie sa konalo v obci Olešná dňa 6.2.2016 v spolupráci s p. Hnidkovou.
Členovia Vigľašanky rozveselili prítomných hostí veselými kostýmami a scénkami plnými smiechu, p. Hnidková pripravila chutné občerstvenie a dobrá nálada vyvrcholila pochovaním basy, ktoré symbolizuje ukončenie fašiangového obdobia.
Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pripraviť toto podujatie.

viglasanka2015mAj tento rok FsK Vigľašanka obohatila svojimi vystúpeniami nejedno spoločensko-kultúrne podujatie v našej obci i mimo nej. Od jari do jesene sa členovia zúčastňovali na rôznych vystúpeniach.

Z kultúrno-spoločenských podujatí v našej obci vystupovali na oslave Dňa matiek, Dňa úcty k starším, Dňa detí, kde sa predstavili nie len spevom, ale aj zábavnou scénkou, ktorá vyčarila úsmevy na tvárach hostí.