Poskytnutie dotácie za účelom Výstavby šatní pre futbalový klub TJ – Olešná Žilinským samosprávnym krajomObec Olešná sa v mesiaci 02/2017 zapojila do zverejnenej Výzvy č.1/2017 v rámci programu: „ŠPORT“ Žilinského samosprávneho kraja o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja, podľa Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja č. 46/2016 na rok 2017.
Obec Olešná žiadala o poskytnutie dotácie za účelom Výstavby šatní pre futbalový klub TJ – Olešná.

OBECNÝ ÚRAD OLEŠNÁ srdečne pozýva všetky mamičky, babičky, tety, krstné mamy na posedenie pri príležitosti Dňa matiekOBECNÝ ÚRAD OLEŠNÁ srdečne pozýva všetky mamičky, babičky, tety, krstné mamy na posedenie pri príležitosti Dňa matiek, ktoré sa uskutoční dňa 14.mája 2017 (nedeľa) o 14.00 hod. v kultúrnom dome Olešná.
Zaujímavý kultúrny program pre vás pripravujú deti zo ZŠ s MŠ Olešná, FSK Vigľašanka, 2 členovia Vrchárskej heligónky a Staškovské mažoretky.

Počet obyvateľov  k  31.12.2016: 1952
Počet narodených: 12  z toho chlapci: 8; dievčatá: 4
Počet zomretých: 23
Počet prihlásených: 45
Počet odhlásených: 22

Obec Olešná upozorňuje občanov, že v prípade kryhovej povodne (vyliatia vody z dôvodu nahromadenia krýh) a zatopenia územia je nutné nahlásiť túto udalosť na tel. čísle 158. 

Severoslovenské vodárne a kanalizácie Žilina žiadajú občanov, ktorí sú napojení na vodovod, aby si prekontrolovali vodovodné šachty a vodomery v rodinných domoch či nedošlo k poškodeniu mrazom. V prípade takéhoto poškodenia volajte bezodkladne dispečing Žilina 0905 575 347, 041/70 717 29

Obec Olešná Vás srdečne pozýva na II. REPREZENTAČNÝ PLES Obce Olešná, ktorý sa bude konať dňa 04.februára 2017 o 18.00 hodine v sále Kultúrneho domu v Olešnej.
O zábavu sa postará hudobná skupina PULZ. Vstupné 22,-€ na osobu.
V tejto cene je zahrnutý prípitok, 0,7 l vína, hlavné jedlo, káva, zákusok, švédske stoly.
Vstupenky si môžete zakúpiť na Obecnom úrade Olešná u p. Moskálovej, t.č. 041/4346 126.